Teckna Hjerta gruppförsäkring

För att se premier och teckna våra försäkringar i vårt digitala utbud följer du de olika stegen nedan. Under flik 2 får du information om premier på valda försäkringsmoment. Du bekräftar ditt köp av försäkringar först när du har signerat med Bank-Id under flik 4.

 

 
 

 

Ytterligare information

Villkor 2019/2020 EA 

Villkor 2019/2020 IF 

Förköpsinformation 2020 

Distanshandelsavtal

Hjerta administrerar försäkringen och agerar som personuppgiftsbiträde för aktuell försäkringsgivare, som är personuppgiftsansvarig.

För mer information om behandling av personuppgifter hänvisas till ansvarigt förmedlarbolags samt aktuell försäkringsgivares förköpsinformation.