ERA Försäkringar

För att se premier och teckna våra försäkringar i vårt digitala utbud följer du de olika stegen nedan. Under flik 2 får du information om premier på valda försäkringsmoment. Du bekräftar ditt köp av försäkringar först när du har signerat med Bank-Id under flik 4.

 

 
 

 

Ytterligare information

Villkor 2022 EA 

Villkor 2022 LF

Förköpsinformation 2022

Behandling av personuppgifter:

Hjerta administrerar försäkringen och agerar som personuppgiftsbiträde för aktuell försäkringsgivare, som är personuppgiftsansvarig.

För mer information om behandling av personuppgifter hänvisas till ansvarigt förmedlarbolags samt aktuell försäkringsgivares förköpsinformation.

Hjerta administrerar försäkringen och agerar som personuppgiftsbiträde för aktuell försäkringsgivare, som är personuppgiftsansvarig.

För mer information om behandling av personuppgifter hänvisas till ansvarigt förmedlarbolags samt aktuell försäkringsgivares förköpsinformation.